Firma ENERGY GROUP powstała w 2000 roku jako partner kilku rozwijających się firm logistycznych.
Do podstawowych zadań firmy należał nadzór, kontrola wybranych procesów logistycznych oraz pozyskiwanie nowych klientów. Kontakty handlowe oraz bardzo dobra znajomość rynku od strony operatora logistycznego posunęły pomysł powstania firmy doradczej, łączącej potrzeby klientów z możliwościami operatorów logistycznych.

CEL FIRMY


Naszym celem jest
zaoferowanie klientowi
usługi odpowiadającej oczekiwaniom jakoścowym i finansowym. Dostarczenie
usługi szytej "na miarę"
klienta, pozwala na
maksymalne zoptymalizowanie kosztów przy zachowaniu
bardzo dobrego poziomu
jakości świadczonych
usług.
WARTOŚĆPodstawową
wartością, będzącą
mottem przewodnim firmy jest partnerski układ z klientem. Pragniemy żeby słowa
"TWÓJ PARTNER W BIZNESIE" nie były czystym sloganem reklamowym.
DBAŁOŚĆ O KLIENTA Dla naszych Klientów stworzyliśmy specjalny system DOK, który jest bardzo sprawnym narzędziem informowania nas przez Klientów o ich wszelkich zastrzeżeniach i uwagach. Przyjmujemy je do wiadomości i wyciągamy wnioski na przyszłość. Każda skarga, bądź reklamacja Klienta jest dla nas bardzo cennym elementem ciągłego podnoszenia naszej jakości.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Created by Priority Telecom